SKAKS ART & DESIGN

Contact

SKAKS ART & DESIGN

Contact

Memento Mori x 5 - Et vanitas

2023

MEMENTO MORI x 5 - Et vanitas værk.

Fotografier & mixed media.

mål inklusiv rammer: 21x30cm, 40x50cm, 40x50cm, 21x30cm, 21x30cm

MEMENTO MORI – Fotografier - serie på 10 forskellige tryk.

Artprint som Giclée Print med tydelig papirstruktur.

Signeret oplag på 10 stk. af hver tryk.

Memento mori fotoserien optræder blandt andet i mit 5-delte vanitas værk, som er en parafrase til fortidens vanitas, der ofte viser kontrasten mellem jordlig skønhed og luksus, samt udsigten til død og fortabelse.

I vanitas værkerne vises jordligt forfald, dog som ærlig kropsskønhed. Det sker i sampil med luksusvarerne; guld,sølv, diamanter, perler og manifesterende styrkende symboler som magiske tal og religiøse tegn. Det er naturligvis en hul luksus og tro, som disse smykker indeholder. De er fremstillet af fake materialer med kort levetid. De skinner af dog af velstand og tro på noget meningsfuldt, og for et kort øjeblik på kroppene med deres forgængelighed.

Værkernes titel og indhold er dog forbundet med en dobbelhed – Memento Mori er samtidig påmindelsen om at vi skal leve. Med ønsket om at der opstår en æstetiske erkendelse ved at se på værkerne, kan vi tage valget om at agere mere nærværende, kærligt, autentisk i det forgængelige liv vi har fået tildelt.

Mange tilgår livet, især på sociale medier, med hovmod, iscenesat velstand og evigt ungt liv som det meningfyldte. Vi pynter os med AI-verden & SoMefilters samt alverdens skønhedsvarer og luksusforbrug. Denne kollektive overbevisning om evig ungdom virker så stærk, at døden er utænkelig og ubærlig for de fleste.

Trods denne tro er det eneste der er sikkert i vores liv at vi skal dø. Kan det virkelig ske? Memento Mori – Husk du skal dø.

Video Thumbnail

"Hello Consciousness, Are you real?"

Share-drops Part 2 @idrop.art

Free share Art, Airdrops.

Drops i det offentlige digitale rum. Delt i f.eks. s-toge, kunstmesser, museumsbygninger, stormagasiner mv.

Video Thumbnail

Kunstnernes Påskeudstilling 2023 /Artists' Easter Exhibition 2023 Juryens KP pris uddeles